Start
Oświadczenie Email
14.08.2019.

Lubartów, dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

OŚWIADCZENIE

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W LUBARTOWIE

 

W związku z opublikowaniem przez Panią Marlenę Wasil na portalu społecznościowym  Facebook wpisów, które dotyczą udzielania świadczeń medycznych w SP ZOZ w Lubartowie w dniu 3 sierpnia 2019 r. jej narzeczonemu, Dyrekcja SP ZOZ w Lubartowie niniejszym oświadcza, iż działania personelu medycznego SP ZOZ w Lubartowie były prawidłowe oraz podjęte zgodnie z zasadami wiedzy medycznej i doświadczenia życiowego. Wszelkie informacje, o nieprawidłowościach, które zaszły podczas udzielania jej narzeczonemu świadczeń medycznych w SP ZOZ w Lubartowie są nieprawdziwe i nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji medycznej.

 

Jednocześnie, SP ZOZ w Lubartowie oświadcza, że zostaną podjęte kroki prawne wobec Pani Marleny Wasil, mające na celu ochronę dóbr osobistych SP ZOZ w Lubartowie.

 

Sylwia Domagała

p.o. Dyrektora

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

 

 

 
Informacja Email
13.08.2019.
Image
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999