Start
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej Email
04.09.2014.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do złożenia oferty na: wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania termomodernizacji budynków SPZOZ w Lubartowie.

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
 
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej Email
04.09.2014.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

Z A P R A S Z A
do złożenia oferty na: wykonanie dokumentacji projektowej.

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
 

Czy wiesz, że

lekarza, pielęgniarkę i położną POZ można zmienić dwa razy w roku bezpłatnie? Zapraszamy do naszych Centrów Medycyny Rodzinnej w Lubartowie (ul. Cicha 14), Kocku (ul. 1-go Maja 3) oraz Ostrowie Lubelskim (ul. Partyzantów 12). Otoczymy Cię troskliwą opieką!