Start
Podziękowania Email
04.02.2016.
W imieniu własnym, personelu medycznego oraz Pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej składamy serdeczne podziękowania za okazane wsparcie finansowe, które umożliwiło pracownikom i przyszłym pacjentkom Zespołu Porodowego przebywanie w komfortowych warunkach i estetycznym otoczeniu.

dla Pani Bogumiły Lisek-Jublewskiej
dla Pana Henryka Wójtowicza
dla Państwa Lucyny i Krzysztofa Nastalskich
dla Pana Wojciecha Trykacza
dla Pani Jadwigi Lewczuk
dla Pana Janusza Pożaka
dla Pana Władysława Mikucewicza
 
Wysoko w rankingu Email
29.01.2016.

SPZOZ w Lubartowie z radością informuje, że w Rankingu Szpitali Publicznych 2016 zajął 11. miejsce w kategorii  "Kontrakt 30-69 mln zł". Podkreslić należy, że nasz szpital zajął tak wysoką pozycję wśród 96 podmiotów podlegających ocenie w kategorii.

 Active Image

Link do artykułu.
 

Czy wiesz, że

uczestniczymy w programie profilaktycznym wykrywania raka szyjki macicy? Jeżeli jesteś kobietą w wieku od 25 do 59 lat zapraszamy na bezpłatne badanie oraz pobranie cytologii do naszych Poradni Gienkologiczno-Położniczych!