Start
Ogłoszenie o naborze do pracy pielęgniarek Email
04.09.2018.

    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
poszukuje pielęgniarek do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

Wymagany jest kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja z zakresu anestezjologii
i intensywnej opieki.

 Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pielęgniarka naczelną - tel. ( 81) 855 20 41 w.313

lub pielęgniarką oddziałową OITiA - tel.( 81) 855 20 41 w. 422 lub 200.

 
Ogłoszenie Email
31.08.2018.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

oraz na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Chorób Wewnętrznych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie


 
Uwaga!
W związku z tym, iż informacja o konkursie na w/w stanowiska została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie w dniu 7.09.2018 r., termin składania ofert upływa z dniem 21.09.2018 r.
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999