Start
Uroczystość z okazji zakończenia remontu traktu porodowego. Email
20.02.2016.

Active Image W dniu 18 lutego br. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie odbyła się uroczystość z okazji zakończenia remontu traktu porodowego. Prace remontowe kompleksowo objęły instalacje elektryczną, sanitarną, ciepłowniczą, ciepłej wody użytkowej, instalację gazów medycznych, wentylację z wymianą centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej. W ramach realizacji projektu zakupiono również sprzęt medyczny m. in. kolumnę  anestetyczno-chirurgiczną oraz nowoczesne lampy operacyjne. Obecnie trakt porodowy liczy sobie blisko 300 m2 powierzchni, gdzie m. in. znajdują się 2 sale porodowe, sala cięć cesarskich, wyodrębnione pomieszczenia nadzoru medycznego oraz przestrzeń socjalna na potrzeby pacjentek i osób towarzyszących w ramach tzw. porodów rodzinnych.
Koszt projektu zamknął się kwotą 2 529 484,43 zł - z czego 85% (1 793 035,33 zł) stanowiły środki unijne pozyskane w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa SP ZOZ w Lubartowie. Etap I". Szpital otrzymał również dofinansowanie w kwocie 466 085,92 zł od Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

 Przejdź do galerii zdjęć

 
Podziękowania Email
04.02.2016.
W imieniu własnym, personelu medycznego oraz Pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej składamy serdeczne podziękowania za okazane wsparcie finansowe, które umożliwiło pracownikom i przyszłym pacjentkom Zespołu Porodowego przebywanie w komfortowych warunkach i estetycznym otoczeniu.

dla Pani Bogumiły Lisek-Jublewskiej
dla Pana Henryka Wójtowicza
dla Państwa Lucyny i Krzysztofa Nastalskich
dla Pana Wojciecha Trykacza
dla Pani Jadwigi Lewczuk
dla Pana Janusza Pożaka
dla Pana Władysława Mikucewicza
 

Czy wiesz, że

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999