Start
Kondolencje Email
24.11.2017.
Człowiek odchodzi, pamięć zostaje
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp. EDWARDA WOLIŃSKIEGO
Lekarz, wieloletni pracownik SPZOZ w Lubartowie, radny Rady Powiatu,
ogromny społecznik oraz przewodniczący Rady Seniorów.
Człowiek wielkiej charyzmy.
 
Dyrekcja i Pracownicy SPZOZ w Lubartowie
składają
Rodzinie i Bliskim
słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia.
 
Brakowanie dokumentacji medycznej niearchiwalnej Email
03.11.2017.

Brakowanie (niszczenie) dokumentacji medycznej z lat 1991-1993

Komunikat w sprawie brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie informuje, że w miesiącu grudniu 2017 roku zostanie dokonane brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych na oddziałach szpitalnych w latach 1991 - 1993.

Na podstawie par. 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08) dokumentacja indywidualna pacjenta przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta - osobom przez niego upoważnionym do uzyskania dokumentacji w przypadku zgonu, za pokwitowaniem.

Dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po upływie okresu przechowywania, zostanie zniszczona w sposób, uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu, proszone są o złożenie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017r., wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w pokoju nr 60 (budynek główny SPZOZ w Lubartowie, ul. Cicha 14 - parter).

Wniosek o wydanie dokumentacji: WNIOSEK

Dokumentację medyczną zostanie wydana osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy.
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999